Mọi thứ bạn cần để chia sẻ câu đố

Nếu Sử dụng một trong các nền tảng Đối tác của chúng tôi, bạn có thể cài đặt Câu đố trên Trang web của mình trong một vài lần nhấp.

Nếu sử dụng WordPress, Shopify, Wix, Joomla, BigCommerce, Weebly, Impress Pages hoặc Prestashop, bạn có thể cài đặt bài kiểm tra trên trang web sau vài phút.

Create a quiz - Share on Wix
Create a quiz - Share on Shopify

< div class="fyrebox" > < / div >

Đối với tất cả các trang web khác, chỉ cần chèn một vài dòng mã vào trang web của bạn.

Chèn mã vào bất kỳ đâu trên trang web của bạn và bài câu đố sẽ hiển thị ngay lập tức.