Tất cả những gì bạn cần để chia sẻ bài trắc nghiệm của bạn

Cài đặt bài trắc nghiệm trên trang web của bạn thật dễ dàng nếu sử dụng một trong những đối tác của chúng tôi.

Nếu bạn sử dụng Wordpress, Shopify, Wix hoặc Joomla, bài trắc nghiệm có thể cài đặt trên trang web của bạn chỉ trong vài phút.

Create a quiz - Share on Wix
Create a quiz - Share on Shopify

< div class="fyrebox" > < / div >

Với tất cả các trang web khác, hãy sử dụng mã nhúng javascript của chúng tôi.

Dán mã nhúng javascript của chúng tôi ở bất cứ nơi nào trên trang web của bạn và bài trắc nghiệm sẽ hiển thị ngay lập tức.