Tất cả mọi thứ bạn cần để thu hút khách hàng bằng bài trắc nghiệm của bạn

Thu thập thông tin liên lạc của người chơi và câu trả lời của họ để có thể theo dõi họ.

Fyrebox cho phép hỏi thông tin liên hệ của người chơi và ghi lại câu trả lời của họ. Bạn có thể yêu cầu tên, điện thoại, địa chỉ và/hoặc địa chỉ email của họ.

TênEmailKết quảCâu trả lời
John Doe[email protected]Successful

...

Marie Dol[email protected]Unsuccessful

...

Fyrebox Quiz Maker - Data Integrate

Tự động xuất các đối tượng đến những ứng dụng bạn đang sử dụng.

Dùng CRM, Trình tự động trả lời hoặc đơn giản là email, bạn có thể thiết lập bài trắc nghiệm gửi tự động thông tin liên lạc của người chơi và những gì họ trả lời mỗi khi bài trắc nghiệm được chơi. Chúng tôi sử dụng Zapier, công cụ tích hợp dễ dàng nhất trên internet.

Chuyển hướng người chơi đến bất kỳ địa chỉ web nào và hướng lượt truy cập mà bạn cần.

Fyrebox cho phép bạn thiết lập trang cuối của trò chơi là một lời kêu gọi hành động. Ví dụ hướng đến lượt truy cập trang Facebook của bạn hoặc đến một trang web của bạn.

Create a quiz - Create Result Page

Tạo trang kết quả trong vài phút.

Bạn có thể chuyển hướng người chơi đến một trang tùy ý cho mỗi trò chơi sử dụng trình biên tập WYSIWYG của chúng tôi.