Mọi thứ bạn cần hiểu về những người tham gia câu đố

Xem tóm tắt về những người tham gia trong một màn hình

Câu đố của bạn ghi lại các số liệu thống kê tự động. Bạn có thể xem có bao nhiêu người tham gia đã bắt đầu câu đố của bạn, hoàn thành hoặc chọn không hoàn thành nó.

2531 phản hồi

Sử dụng Câu đố của bạn làm Khảo sát tương tác

Số liệu thống kê về câu đố của bạn có sẵn trong thời gian thực. Bạn có thể xem chi tiết cho từng câu hỏi và xuất sang Excel.