Tích hợp

Tự động xuất các đối tượng đến những ứng dụng bạn đang sử dụng.

Dùng CRM, Trình tự động trả lời hoặc đơn giản là email, bạn có thể thiết lập bài trắc nghiệm gửi tự động thông tin liên lạc của người chơi và những gì họ trả lời mỗi khi bài trắc nghiệm được chơi. Chúng tôi sử dụng Zapier, công cụ tích hợp dễ dàng nhất trên internet.

Wordpress

Joomla