Tích hợp

Xuất thông tin liên hệ của người tham gia một cách dễ dàng.

Câu đố của bạn có thể gửi thông tin liên hệ của những người tham gia đến các ứng dụng như Mailchimp, Hubspot hoặc Constant Contact. Bạn cũng có thể sử dụng Zapier.