Tham gia Chương trình liên kết Fyrebox

Và kiếm 30% hoa hồng cho toàn bộ vòng đời thành viên mà bạn giới thiệu

Chương trình liên kết Fyrebox cho phép các thành viên thúc đẩy quảng bá bài trắc nghiệm cho các doanh nghiệp nhỏ. Hơn 100,000 nhà tiếp thị đã sử dụng Fyrebox và hiện có sẵn 39 ngôn ngữ (chúng tôi sẽ đạt đến 50 ngôn ngữ vào giữa năm 2019) Trắc nghiệm của chúng tôi đã tạo ra hơn 500,000 khách hàng tiềm năng cho người dùng và cải thiện mức độ tương tác trên 100,000 trang web.

Chúng tôi cung cấp 30% hoa hồng định kỳ cho tất cả doanh thu được tạo ra trong vòng đời khách hàng, thông qua liên kết giới thiệu duy nhất của bạn (có sẵn từ trang tài khoản của bạn)

Tại sao nên chia sẻ Fyrebox với đối tượng của bạn?

Fyrebox cung cấp cách tạo trắc nghiệm thu hút khách hàng tiềm năng một cách dễ dàng, có tính giáo dục hoặc đơn giản là thu hút người dùng trực tuyến. Dưới đây là một số tính năng mà Fyrebox cung cấp:

  • Khách hàng tiềm năng không giới hạn trên tất cả các gói trả phí.
  • Trắc nghiệm tương thích trên điện thoại
  • Plugin cho tất cả hệ thống quản lý nội dung chính
  • Tích hợp với Zapier
  • Trắc nghiệm có thể chơi dưới dạng bot trò chuyện trên Messenger và Slack
  • Tài khoản phụ
  • Nhiều người dùng
  • Thống kê

Hoa hồng

Chúng tôi hiện đang cung cấp hoa hồng định kỳ 30% cho vòng đời khách hàng, bằng với hoa hồng trả cho các đối tác nền tảng của chúng tôi. Fyrebox cung cấp 6 cấp độ kế hoạch khác nhau để bạn có thể quảng bá cho bất kỳ ngân sách nào.

Bạn có thể truy cập trong thời gian thực tiền hoa hồng của bạn và phí của bạn sẽ được thanh toán trực tiếp vào tài khoản paypal của bạn vào ngày 2 của mỗi tháng (nếu số phí nhiều hơn $25)

Cách tham gia chương trình liên kết Fyrebox

Step #1:  Trở thành người dùng Fyrebox và đăng ký gói Tiêu chuẩn. Việc là thành viên không phải là điều kiện bắt buộc nhưng những người giới thiệu đã thực sự từng dùng Fyrebox sẽ thành công hơn. Nếu bạn tin rằng bạn sẽ thành công trong việc quảng bá Fyrebox mà không có tài khoản thanh toán, xin tiếp tục.

Step #2: Truy cập trang tài khoản của bạn và nhấp vào thanh "Giới thiệu". Bạn sẽ tìm thấy liên kết để chia sẻ với các đối tượng của mình.

Step #3:  Chia sẻ liên kết chi nhánh của bạn