Nhận được nhiều bài trắc nghiệm hơn với kế hoạch cao cấp.

Nâng cấp, hạ cấp hoặc hủy bỏ bất cứ lúc nào.
14 ngày dùng thử miễn phí

  

Giá tính theo USD

Miễn phí

 $0/mo

Chọn
 • Các câu hỏi: Không giới hạn
 • Số hoàn thành: Không giới hạn
 • Những người tham gia: 100 
 • Tích hợp Zapier 

 + 

Tiêu chuẩn

 $19/mo

Chọn

14 ngày dùng thử miễn phí

 • Các câu hỏi: Không giới hạn
 • Số hoàn thành: Không giới hạn
 • Những người tham gia: Không giới hạn 
 • Tích hợp Zapier 
 • Thương hiệu: Không có 
 • Trắc nghiệm hình ảnh 
 • Thống kê 
 • Quy tắc 
 • Gửi email cho người tham gia 
 • Đa dạng điểm số 
 • Các chứng chỉ 

 +  + 

Pro

 $39/mo

Chọn

14 ngày dùng thử miễn phí

 • Các câu hỏi: Không giới hạn
 • Số hoàn thành: Không giới hạn
 • Những người tham gia: Không giới hạn 
 • Tích hợp Zapier 
 • Thương hiệu: Không có 
 • Trắc nghiệm hình ảnh 
 • Thống kê 
 • Quy tắc 
 • Gửi email cho người tham gia 
 • Đa dạng điểm số 
 • Các chứng chỉ 
 • Tích hợp 
 • Mẫu Phân tích Google  
 • Đa ngôn ngữ 

 +  +  + 

(Nhóm) Chuyên nghiệp

 $69/mo

Chọn

14 ngày dùng thử miễn phí

 • Các câu hỏi: Không giới hạn
 • Số hoàn thành: Không giới hạn
 • Những người tham gia: Không giới hạn 
 • Tích hợp Zapier 
 • Thương hiệu: Không có 
 • Trắc nghiệm hình ảnh 
 • Thống kê 
 • Quy tắc 
 • Gửi email cho người tham gia 
 • Đa dạng điểm số 
 • Các chứng chỉ 
 • Tích hợp 
 • Mẫu Phân tích Google  
 • Đa ngôn ngữ 
 • Nhiều người dùng 
 • 5 Tài khoản phụ miễn phí 

Chứng thực

Creating a quiz is super easy with Fyrebox.[...] The quiz maker contains a lot of other great features, which enable you to set a time limit, customize the look and feel of your quiz, and even use your own custom background image. When you want to create quizzes to build strong rapport with your blog readers, and give potential clients a taste of your expertise, you should consider using Fyrebox.

Neil Patel,
NeilPatel.com

Using Fyrebox, viewers to our online exhibit were able to explore important concepts and ideas in an engaging manner and, in fact, played the games several times to experiment with other answer combinations. This engagement creates viewers that are interested and connected with the content.

Bethany Aitchison, Curatorial Assistant,
Canadian Forces Museum of Aerospace Defence

Tại sao tôi nên nâng cấp?

Bạn nên nâng cấp nếu muốn thu thập dữ liệu các đối tượng không giới hạn từ bài trắc nghiệm và tự động hóa quy trình bán hàng bằng cách sử dụng các ứng dụng bạn đang dùng. Ví dụ, bạn có thể tự động gửi các đối tượng đã thu thập đến Infusionsoft, đây sẽ là điểm khởi đầu của quy trình bán hàng của bạn.

Tạo bài trắc nghiệm có đơn giản không?

Rất đơn giản, chúng tôi đã làm việc miệt mài để khiến Fyrebox trở thành trình tạo trắc nghiệm thuận tiện nhất và thân thiện với người dùng nhất. Hơn 90% người dùng đã đăng ký tạo được bài trắc nghiệm trong vòng 10 phút sau khi đăng ký.

Bạn có thể giúp tôi tạo một bài trắc nghiệm được không?

Tất nhiên! Chúng tôi làm điều này trong suốt cả ngày! Chỉ cần gửi yêu cầu hỗ trợ bên phía tay phải ở bất kỳ trang nào trên trang web Fyrebox và cho chúng tôi biết bài trắc nghiệm bạn muốn như thế nào. Chúng tôi sẽ trả lời trong vòng 24 giờ (thường sớm hơn thời gian này rất nhiều).