Cài đặt câu đố trên trang web Shopify của bạn

Bước 1. Truy cập phần quản trị và nhấp vào "Cửa hàng trực tuyến"

Bước 1. Truy cập phần quản trị và nhấp vào "Cửa hàng trực tuyến"

Bước 2. Nhấp vào "Trang"

Bước 2. Nhấp vào "Trang"

Bước 3. Nhấp vào trang mà bạn muốn hiển thị câu đố của mình. Nhấp vào nút HTML và dán mã của câu đố.

Bước 3. Nhấp vào trang mà bạn muốn hiển thị câu đố của mình. Nhấp vào nút HTML và dán mã của câu đố.

Bước 4. Lưu trang và truy cập trang web thương mại điện tử của bạn để đảm bảo rằng câu đố được hiển thị chính xác