Cài đặt câu đố trên trang web Wix

Bước 1. Cài đặt ứng dụng Fyrebox

Bấm vào đây
Bước 1. Cài đặt ứng dụng Fyrebox

Bước 2. Đăng nhập

Vui lòng đăng nhập vào tài khoản của bạn hoặc đăng ký để tạo câu đố

Bước 2. Đăng nhập

Bước 3. Chọn câu đố của bạn


Bước 3. Chọn câu đố của bạn

Tích hợp

Nếu bạn chọn Có, thông tin liên hệ của những người tham gia sẽ được gửi tự động đến Danh bạ Wix

Fyrebox Wix