Cài đặt trò chơi trên trang web Wix của bạn

Bước 1. Cài đặt ứng dụng fyrebox

Nhấn vào đây

Bước 2. Đăng nhập


Bước 3. Chọn bài kiểm tra của bạn