Cài đặt câu đố trên trang web BigCommerce của bạn

Bước 1. Nhấp vào "Nội dung mặt tiền"

Bước 1. Nhấp vào "Nội dung mặt tiền"

Bước 2. Chọn trang mà bạn muốn hiển thị câu đố của mình

Bước 2. Chọn trang mà bạn muốn hiển thị câu đố của mình

Bước 3. Trong phần chi tiết trang web, nhấp vào nút "HTML"

Bước 3. Trong phần chi tiết trang web, nhấp vào nút "HTML"

Bước 4. Dán mã của câu đố và nhấp vào nút "Cập nhật"

Bước 4. Dán mã của câu đố và nhấp vào nút "Cập nhật"

Bước 5. Nhấp vào nút "Lưu và thoát"

Bước 5. Nhấp vào nút "Lưu và thoát"

Bước 6. Truy cập trang web thương mại điện tử của bạn để đảm bảo rằng câu đố được hiển thị chính xác