Cài đặt các câu hỏi của bạn trên Cửa hàng BigCommerce

Bước 1. Xác định vị trí và nhấp vào nội dung "Phía trước cửa hàng" ở ô bên trái

Bước 2. Chọn trang bạn muốn hiển thị câu hỏi của mình

Bước 3. Trong phần chi tiết của trang web, hãy nhấp vào nút html trên phần soạn thảo văn bản

Bước 4. Chọn trang bạn muốn hiển thị câu hỏi của mình và nhấp vào nút HTML và sao chép mẩu tin từ câu hỏi của bạn

Bước 5. Nhấp vào Lưu & Thoát để đăng ký những sự thay đổi của bạn

Bước 6. Truy cập vào trang của bạn để chắc chắn rằng câu hỏi của bạn được đưa ra chính xác