Се што ви треба за да генерирате проспекти со вашиот квиз

Соберете ги емаилот, името, адресата на учесниците и нивните одговори

Вашиот квиз ви овозможува да побарате емаил, име, телефонски број и адреса од учесниците. Исто така може да побарате две други информации

ИмеЕмаилИсходОдговори
John Doe[email protected]Successful

...

Marie Dol[email protected]Unsuccessful

...

Fyrebox Quiz Maker - Data Integrate

Експортирајте ги проспектите автоматски во апликации кои веќе ги користите

Вашиот квиз може да го испрати името и емаил адресата на учесниците на апликации како што се Mailchimp или Constant Contact. За апликации кои не ги поддржуваме, може да користите Zapier, најлесната алатка за интеграција на Интернет.

Прочитајте повеќе

Можете да ги пренасочите учесниците кон било која веб адреса и да генерирате сообраќај каде што ви е потребен.

Последниот екран од вашиот квиз може да се искористи за поттикнување на акција. На пример, можете да насочите сообраќај кон вашата Фејсбук страница или друга страница од вашиот вебсајт.

Create a quiz - Create Result Page

Креирање на страница за резултати одзема две минути.

Можете да ги пренасочите учесниците кон посебна страница креирана со начиот уредувач.