Се што ви треба за да ги анализирате податоците собрани од вашиот квиз

Земање на статистиките од вашиот квиз во реално време

Статистиките се зачувуваат автоматски. Бројот на учесници (успешни и неуспешни) и вкупниот број на учесници се достапни во реално време. Статистики за одделни прашања се исто така достапни.

2531 Одговори

Користење на вашиот квиз за интерактивна анкета

Статистиките од вашиот квиз се достапни во реално време. Тие се прикажани во пита-графикон за да ви помогнат да ги разберете податоците лесно и брзо