Инсталирајте го вашиот квиз на вашата BigCommerce продавница

Чекор 1. Лоцирајте ја и кликнете на 'Storefront' содржината на левиот панел

Чекор 1. Лоцирајте ја и кликнете на 'Storefront' содржината на левиот панел

Чекор 2. Одберете ја страницата каде што сакате да го прикажете вашиот квиз

Чекор 2. Одберете ја страницата каде што сакате да го прикажете вашиот квиз

Чекор 3. Во секцијата за детали за веб страницата, кликнете на html копчето на текст уредувачот

Чекор 3. Во секцијата за детали за веб страницата, кликнете на html копчето на текст уредувачот

Чекор 4. Одберете ја страницата на која сакате да го прикажете квизот и кликнете на HTML копчето и копирајте го извадокот од кодот за вашиот квиз

Чекор 4. Одберете ја страницата на која сакате да го прикажете квизот и кликнете на HTML копчето и копирајте го извадокот од кодот за вашиот квиз

Чекор 5. Кликнете на Зачувај и Излези за да ги регистрирате вашите промени

Чекор 5. Кликнете на Зачувај и Излези за да ги регистрирате вашите промени

Чекор 6. Посетете ја страницата за да се осигурате дека квизот е успешно поставен