Инсталирајте ја вашата игра на Wix вебсајт

Чекор 1. Додадетеја HTML iFrame Embed апликацијата на вашиот вебсајт.


Најдете ја "HTML iFrame Embed" апликацијата во бесплатната секција. Потоа додадете ја во вашиот сајт.Чекор 2. Конфигурирајте ја апликацијата да го прикаже вашиот квиз

Внесете го линкот подолу во полето Website Address
Прилагодете ја големината и позицијата