Интеграции

Експортирајте ги проспектите автоматски во апликации кои веќе ги користите

Вашиот квиз може да го испрати името и емаил адресата на учесниците на апликации како што се Mailchimp или Constant Contact. За апликации кои не ги поддржуваме, може да користите Zapier, најлесната алатка за интеграција на Интернет.

Wordpress

Joomla