Интеграции

Експортирајте ги проспектите автоматски во апликации кои веќе ги користите

Вашиот квиз може да го испрати името и емаил адресата на учесниците на апликации како што се Mailchimp или Constant Contact. За апликации кои не ги поддржуваме, може да користите Zapier, најлесната алатка за интеграција на Интернет.