អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកត្រូវការដើម្បីចែករំលែកកម្រងសំណួររបស់អ្នក

ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់ដៃគូណាមួយរបស់យើង អ្នកអាចតំឡើង មុខងារ​ កម្រងសំណួរ របស់អ្នកនៅលើគេហទំព័ររបស់អ្នកដោយចុចតែពីរបីដងប៉ុណ្ណោះ។

ប្រសិនបើអ្នកប្រើ WordPress, Shopify, Wix, Joomla, BigCommerce, Weebly, Impress Pages ឬ Prestashop អ្នកអាចតំឡើងកម្រងសំណួររបស់អ្នក​ នៅលើគេហទំព័ររបស់អ្នកក្នុងរយៈពេលតែពីរបីនាទីប៉ុណ្ណោះ។

Create a quiz - Share on Wix
Create a quiz - Share on Shopify

< div class="fyrebox" > < / div >

សម្រាប់គេហទំព័រផ្សេងទៀត គ្រាន់តែបញ្ចូលបន្ទាត់កូដពីរបីបន្ទាត់ទៅក្នុងវែបសាយរបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះ។

បញ្ចូលកូដទៅកន្លែងណាមួយលើគេហទំព័ររបស់អ្នក​ ហើយកម្រងសំណួររបស់អ្នកនឹងបង្ហាញចេញភ្លាម។