ប្រើប្រាស់បន្ថែមទៀតជាមួយផែនការលំដាប់ខ្ពស់

បង្កើន បន្ថយ ឬលុបចេញគ្រប់ពេលវេលា។
ឥតគិតថ្លៃរយៈពេល ១៤ថ្ងៃ

  

តម្លៃជាដុល្លា

ឥតគិតថ្លៃ

 $0/ខែ

ជ្រើសរើស
 • សំណួរ: គ្មានដែនកំណត់
 • ការបញ្ចប់: គ្មានដែនកំណត់
 • អ្នកចូលរួម: 100 
 • ការដាក់បញ្ចូលទៅក្នុង Zapier 

 + 

ស្តង់ដា

 $19/ខែ

ជ្រើសរើស

ឥតគិតថ្លៃរយៈពេល ១៤ថ្ងៃ

 • សំណួរ: គ្មានដែនកំណត់
 • ការបញ្ចប់: គ្មានដែនកំណត់
 • អ្នកចូលរួម: គ្មានដែនកំណត់ 
 • ការដាក់បញ្ចូលទៅក្នុង Zapier 
 • ម៉ាក: គ្មាន 
 • សំណួរជារូបភាព 
 • ស្ថិតិ 
 • ច្បាប់ 
 • ផ្ញើអ៊ីមែលទៅអ្នកចូលរួម 
 • ពហុពិន្ទុ 
 • វិញ្ញាប័នប័ត្រ 

 +  + 

អាជីព

 $39/ខែ

ជ្រើសរើស

ឥតគិតថ្លៃរយៈពេល ១៤ថ្ងៃ

 • សំណួរ: គ្មានដែនកំណត់
 • ការបញ្ចប់: គ្មានដែនកំណត់
 • អ្នកចូលរួម: គ្មានដែនកំណត់ 
 • ការដាក់បញ្ចូលទៅក្នុង Zapier 
 • ម៉ាក: គ្មាន 
 • សំណួរជារូបភាព 
 • ស្ថិតិ 
 • ច្បាប់ 
 • ផ្ញើអ៊ីមែលទៅអ្នកចូលរួម 
 • ពហុពិន្ទុ 
 • វិញ្ញាប័នប័ត្រ 
 • បញ្ចូលគ្នា 
 • Google Analytics 
 • ពហុភាសា 

 +  +  + 

Pro (ក្រុម)

 $69/ខែ

ជ្រើសរើស

ឥតគិតថ្លៃរយៈពេល ១៤ថ្ងៃ

 • សំណួរ: គ្មានដែនកំណត់
 • ការបញ្ចប់: គ្មានដែនកំណត់
 • អ្នកចូលរួម: គ្មានដែនកំណត់ 
 • ការដាក់បញ្ចូលទៅក្នុង Zapier 
 • ម៉ាក: គ្មាន 
 • សំណួរជារូបភាព 
 • ស្ថិតិ 
 • ច្បាប់ 
 • ផ្ញើអ៊ីមែលទៅអ្នកចូលរួម 
 • ពហុពិន្ទុ 
 • វិញ្ញាប័នប័ត្រ 
 • បញ្ចូលគ្នា 
 • Google Analytics 
 • ពហុភាសា 
 • អ្នកប្រើច្រើន 
 • បង្កើត 5 គណនីរងដោយឥតគិតថ្លៃ 

ការបញ្ជាក់

Creating a quiz is super easy with Fyrebox.[...] The quiz maker contains a lot of other great features, which enable you to set a time limit, customize the look and feel of your quiz, and even use your own custom background image. When you want to create quizzes to build strong rapport with your blog readers, and give potential clients a taste of your expertise, you should consider using Fyrebox.

Neil Patel,
NeilPatel.com

Using Fyrebox, viewers to our online exhibit were able to explore important concepts and ideas in an engaging manner and, in fact, played the games several times to experiment with other answer combinations. This engagement creates viewers that are interested and connected with the content.

Bethany Aitchison, Curatorial Assistant,
Canadian Forces Museum of Aerospace Defence

តើហេតុអ្វីបានជាត្រូវតម្លើងបន្ថែម?

អ្នកគួរតែបន្ថែមបើអ្នកចង់ប្រមូលយកការចូលមកទិញឥតកំណត់ និងតម្លើងជាមួយកម្មវិធីផ្សេងៗ។ ឧទាហរណ៍ៈ អ្នកអាចបញ្ជូនការទិញដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅកាន់ Infusionsoft, Hubspot ឬ Mailchimp។

តើការបង្កើតសំណួរងាយស្រួលឬទេ?

ពិតជាងាយស្រួលណាស់ យើងខ្ញុំខិតខំដើម្បីធ្វើឱ្យ Fyrebox ក្លាយជាកម្មវិធីបង្កើតសំណួរងាយស្រួលបំផុតនៅក្នុងពិភពអ៊ីនធឺណិត។ អ្នកប្រើប្រាស់របស់យើងជាង ៩០% អាចបង្កើតសំណួរបានក្នុងរយៈពេល ១០នាទីបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះប្រើរួច។

តើអ្នកអាចជួយខ្ញុំបង្កើតសំណួរបានឬទេ?

ពិតជាបាន! យើងខ្ញុំបានធ្វើការងារនេះរាល់ថ្ងៃ! គ្រាន់តែលោកអ្នកបញ្ជូនអ៊ីម៉ែលមកយើងខ្ញុំដោយគ្រាន់តែចុចលើប៊ូតុងជំនួយ និងប្រាប់យើងខ្ញុំអំពីសំណួររបស់លោកអ្នក។ ជាធម្មតាយើងខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបក្នុងរយៈពេល ២៤ម៉ោង (ភាគច្រើនចំណាយពេលតិចជាងនេះ)។