អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកត្រូវការ ដើម្បីបង្កើតកម្រងសំណួរ

អ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរខ្លឹមសារនៃកម្រងសំណួររបស់អ្នកយ៉ាងងាយស្រួល។

ការផ្លាស់ប្តូរខ្លឹមសារវសំណួរគឺងាយដូចជាការបំពេញបែបបទ​ ហើយបើការកំណត់មួយចំនួន។ ដាក់បញ្ចូលការណែនាំ សំណួរនិងចម្លើយ និងសារនៅចុងបញ្ចប់នៃសំណួររបស់អ្នក។

ការណែនាំ

តើសារអ្វីដែលអ្នកចង់បង្ហាញ នៅដើមនៃកម្រងសំណួររបស់អ្នក?

បញ្ចប់ដោយជោគជ័យ

សារដែលត្រូវបង្ហាញ

Create a quiz - Look and Feel

ការផ្លាស់ប្តូររូបរាងនៃកម្រងសំណួររបស់អ្នកគឺងាយស្រួល​ ប៉ុន្តែផ្តល់ជូននូវជំរើសជាច្រើន

ជាមួយនឹងចំណុចប្រទាក់ដ៏ទាក់ទាញរបស់យើង អ្នកអាចផ្លាស់ទីប៊ូតុង ឬផ្លាស់ប្តូរពណ៌របស់វា ផ្លាស់ប្តូរពុម្ពអក្សរ ឬផ្ទុករូបភាពផ្ទៃខាងក្រោយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក យ៉ាងឆាប់រហ័ស។

ប្រើគម្រូរចនាបថដើម្បីបង្កើតកម្រងសំណួរគួរឱ្យទាក់ទាញក្នុងរយៈពេលតែមួយភ្លែត

គ្រាន់តែជ្រើសរើសរូបថត បណ្តុំពណ៌ និងរូបរាង នោះកម្រងសំណួររបស់អ្នករួចរាល់ហើយ។ អ្នកក៏អាចបង្កើតទម្រង់រចនាបថផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកបានផងដែរ។

Create a quiz - Fyrebox Themes
Create a quiz - Templates

ប្រើគំរូណាមួយ

ដើម្បីជួយអ្នកចាប់ផ្តើម សូមប្រើគំរូ។ អ្នកអាចប្តូរផ្នែកនីមួយៗនៃគំរូនេះ។