អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកចង់ដឹងក្នុងការបង្កើតសំណួរ

ការកែប្រែអត្ថបទសំណួររបស់អ្នកមានភាពងាយស្រួល

រៀបចំអត្ថបទសម្រាប់ហ្គេមរបស់អ្នកគឺសាមញ្ញបំផុតគ្រាន់តែជាការតម្រៀបចន្លោះពីរឬបីប៉ុណ្ណោះ។ បញ្ចូលសេចក្តីណែនាំ សំណួរ និងចម្លើយ។ ជ្រើសរើសយកសំណួរជាភាសារបស់អ្នកចេញពីករណីអាចទាំង១២យ៉ាង។

សេចក្តីណែនាំ

តើសេចក្តីណែនាំអ្វីដែលគួរតែផ្តល់ឱ្យនៅពេលចាប់ផ្តើមសំណួររបស់អ្នក?

ការបញ្ចប់ដោយជោគជ័យ

សារដើម្បីបង្ហាញ

Create a quiz - Look and Feel

រៀបចំការរចនានៃសំណួររបស់អ្នកមានភាពងាយស្រួលប៉ុន្តែវាផ្តល់ឱ្យនូវជម្រើសជាច្រើន

នៅលើផ្ទាំងចាប់ដាក់ផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការរំកិលធាតុនៃសំណួររបស់អ្នក (ប៊ូតុង, សារ) ឬប្តូរទំហំអក្សរ។ អ្នកក៏អាចប្តូរពណ៌ប៊ូតុង និងស្លាកសញ្ញាបានដែរ។

សាច់រឿងរបស់យើងនឹងជួយអ្នកបង្កើតសំណួរដ៏អស្ចារ្យបានភ្លាមៗ

មានលំនាំរឿងជាច្រើនដែលអ្នកអាចរកឃើញសម្រាប់សំណួររបស់អ្នក។ គ្រាន់តែជ្រើសរើសយកមួយណាដែលអ្នកចូលចិត្ត ឬបង្កើតឡើងដោយខ្លួនឯង។

Create a quiz - Fyrebox Themes
Create a quiz - Templates

ប្រើប្រាស់គំរូ

មានលំនាំជាង ៩០សំណួរ ក្នុង១៧ផ្នែកដែលអ្នកអាចយកទៅប្រើប្រាស់នៅលើវ៉ែបសាយ ឬទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់អ្នក។