ចូលរួមជាមួយកម្មវិធី Affiliate របស់ Fyrebox

ហើយរកបានកម្រៃជើងសារកើតឡើងដដែលៗពេញមួយជីវិតរបស់សមាជិកដែលអ្នកបានណែនាំ

កម្មវិធី Affiliate របស់ Fyrebox អនុញ្ញាតិឱ្យសមាជិកផ្សព្វផ្សាយអ្នកបង្កើតសំណួរដល់ជំនួញខ្នាតតូច។ អ្នកទីផ្សារជាង ១០០,០០០ នាក់បានប្រើប្រាស់ Fyrebox ហើយបច្ចុប្បន្នមាន ៣៩ភាសា (យើងនឹងទៅដល់ ៥០ភាសានៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំ២០១៩)។ សំណួររបស់យើងបង្កើតការលក់បានជាង ៥០០,០០០ សម្រាប់អតិថិជនរបស់យើង និងបង្ករឱ្យមានទំនាក់ទំនងល្អដល់វេបសាយចំនួន ១០០,០០០។

យើងផ្តល់ឱ្យកម្រៃជើងសារកើតឡើងដដែលៗរហូតដល់ ៣០% ចំពោះរាល់ការលក់បាន រយៈពេលពេញមួយជីវិតរបស់អតិថិជន តាមរយៈតំណរភ្ជាប់របស់ affiliate របស់អ្នក (មាននៅទំព័រគណនីរបស់អ្នក)។

តើហេតុអ្វីបានជាត្រូវចែករំលែក Fyrebox ជាមួយទស្សនិកជនរបស់អ្នក?

Fyrebox ផ្តល់ឱ្យនូវភាពងាយស្រួលដើម្បីបង្កើតសំណួរដើម្បីនាំឱ្យមានការលក់ ការអប់រំ ឬទំនាក់ទំនងជាមួយទស្សនិកជននៅលើបណ្តាញ។ ទាំងអស់នេះគឺជាលក្ខណៈពិសេសដែល Fyrebox ផ្តល់ឱ្យៈ

  • គ្មានការកំណត់ចំនួនលក់បានចំពោះគម្រោងបង់ប្រាក់ទាំងអស់
  • សំណួរឆ្លើយតបលើទូរស័ព្ទទំនើប
  • កម្មវិធីជំនួយសម្រាប់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមាតិកាសំខាន់ៗទាំងអស់
  • ដាក់បញ្ចូលជាមួយ Zapier
  • សំណួរដែលអាចដំណើរការជា chat bot នៅលើ Messenger និង Slack
  • គណនីរង
  • អ្នកប្រើច្រើន
  • ស្ថិតិ

កម្រៃជើងសារ

បច្ចុប្បន្នយើងផ្តល់កម្រៃជើងសារដដែលៗរហូតដល់ ៣០% រយៈពេលមួយជីវិតរបស់អតិថិជន កម្រៃជើងសារដូចគ្នាត្រូវបានផ្តល់ឱ្យទៅកម្មវិធីដៃគូរ។ Fyrebox ផ្តល់ឱ្យនូវកម្រិតផែនការ ៦ផ្សេងគ្នាសម្រាប់អ្នកឱ្យឡើងទៅដល់ចំនួនថវិកាណាមួយ។

អ្នកអាចចូលទៅមើលកម្រៃជើងសាររបស់អ្នកបានផ្ទាល់ ហើយប្រាក់របស់អ្នកនឹងត្រូវបើកនៅថ្ងៃទី២ នៃខែនីមួយៗទៅកាន់គណនី Paypal របស់អ្នក (ផ្តល់ឱ្យនូវទឹកប្រាក់ដែលច្រើនជាង ២៥ដុល្លា)

តើចូលរួមជាមួយកម្មវិធី Affiliate របស់ Fyrebox បានយ៉ាងដូចម្តេច

Step #1:  ក្លាយទៅជាអ្នកប្រើប្រាស់ Fyrebox និងចុះឈ្មោះសម្រាប់ផែនការស្តង់ដារ។ មិនទាមទារឱ្យក្លាយទៅជាសមាជិកទេ ប៉ុន្តែ affiliates ដែលប្រើប្រាស់ Fyrebox ទទួលបានជោគជ័យច្រើនជាង។ បើអ្នកជឿថាអ្នកទទួលបានជោគជ័យក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ Fyrebox ដោយមិនចាំបាច់ចុះឈ្មោះបង់លុយ សូមទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ។

Step #2: ចូលទៅកាន់ទំព័រគណនីរបស់អ្នក និងចុចលើផ្ទាំង "Referral"។ បន្ទាប់មកអ្នកនឹងបានឃើញតំណរសម្រាប់ចែករំលែកឱ្យទៅទស្សនិកជនរបស់អ្នក។

Step #3:  ចែករំលែកតំណរភ្ជាប់នៃ Affiliate របស់អ្នក