ចូលរួមកម្មវិធីណែនាំបន្តរបស់ Fyrebox

អ្នកនឹងទទួលបាន ៣០% នៃការលក់ទាំងអស់ ដែលទទួលបានពីតំណភ្ជាប់សម្រាប់ណែនាំពិសេសរបស់អ្នក។

Fyrebox Quiz Maker for Lead Generation

អ្នកធ្វើទីផ្សារជាង ១៨០.០០០ នាក់ ប្រើ Fyrebox ដើម្បីបង្កើតកម្រងសំណួរ។ វាគាំទ្រជាង ១០៤ ភាសា ហើយកម្រងសំណួររបស់យើងមានកំណត់ត្រារបា់អ្នកចូលរួមជាង ១ លាននាក់។

ហេតុអ្វីបានជាផ្សព្វផ្សាយ Fyrebox?

ជាមួយ Fyrebox អ្នកណាម្នាក់ក៏អាចបង្កើតកម្រងសំណួ រដើម្បីបង្កើនបញ្ជីទំនាក់ទំនង បង្រៀន ឬដាក់ការប្រលងដល់សិស្សរបស់ពួកគេ។ នេះគឺជាហេតុផលមួយចំនួន ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយ Fyrebox៖

  • អ្នកចូលរួមគ្មានដែនកំណត់
  • កម្រងសំណួរសម្រាប់កុំព្យូទ័រ និងទូរស័ព្ទដៃ
  • កម្មវិធីជំនួយសម្រាប់ WordPress, Joomla, Shopify, Prestashop…
  • ការធ្វើសមាហរណកម្មជាមួយ Zapier
  • គណនីរង
  • អ្នកប្រើប្រាស់ច្រើន
  • ស្ថិតិ

ប្រាក់លើកទឹកចិត្ត

អ្នកនឹងទទួលបានការទូទាត់នៅថ្ងៃទី ១ នៃខែនីមួយៗប្រសិន បើប្រាក់លើកទឹកចិត្តមានដល់ ២៥ ដុល្លារ។ការទូទាត់ប្រាក់ត្រូវបានបង្ហាញនៅលើទំព័រគណនីរបស់អ្នក។

របៀបចូលរួមកម្មវិធីណែនាំបន្តរបស់ Fyrebox

Step #1:  បង្កើតគណនីឥតគិតថ្លៃ

Step #2: ទៅកាន់ទំព័រគណនីរបស់អ្នក ហើយចុចលើផ្ទាំង "ការណែនាំបន្ត" ។

Step #3:  ចែករំលែកតំណណែនាំបន្តរបស់អ្នក