ທຸກຢ່າງທີ່ທ່ານຕ້ອງການເພື່ອສ້າງບົດທົດສອບ

ການແກ້ໄຂເນື້ອໃນບົດທົດສອບຂອງທ່ານແມ່ນງ່າຍດາຍ

ການດັດແປງເນື້ອໃນບົດທົດສອບຂອງທ່ານແມ່ນງ່າຍ ພຽງແຕ່ຕື່ມຄຳຕອບໃສ່ຊ່ອງຂອງຄຳຕອບ ໃສ່ຄຳແນະນຳ, ຄຳຖາມ ແລະ ຄຳຕອບ. ເລືອກໄດ້ 12 ພາສາທີ່ແທດເໝາະກັບບົດທົດສອບຂອງທ່ານ.

ຄຳແນະນຳ

ຄຳແນະນຳໃດຄວນຈະມີໄວ້ກ່ອນບົດທົດສອບຂອງທ່ານ?

ສຳເລັດສົມບູນ

ຂໍ້ຄວາມທີ່ຈະສະແດງ

Create a quiz - Look and Feel

ການດັດແປງການອອກແບບບົດທົດສອບຂອງທ່ານແມ່ນງ່າຍດາຍ ແລະ ມີຫຼາຍທາງເລືອກໃຫ້

ອິນເຕີເຟດການດຶງລາກ ແລະ ວາງຂອງພວກເຮົາ ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍໃນການຍ້າຍອົງປະກອບຂອງບົດທົດສອບ (ປຸ່ມກົດ, ຂໍ້ຄວາມ) ຫຼື ປ່ຽນຂະໜາດຂອງຕົວໜັງສື. ທ່ານຍັງສາມາດປ່ຽນສີແຕ່ລະປຸ່ມ ແລະ ຊື່ຂອງແຕ່ລະປຸ່ມກົດໄດ້.

ກູທູ້ຂອງພວກເຮົາຊ່ວຍທ່ານສ້າງບົດທົດສອບໄດ້ຢ່າງໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈພາຍໃນສອງສາມນາທີ

ມີກະທູ້ໃນຫຼາຍຫົວຂໍ້ ສຳລັບບົດທົດສອບຂອງທ່ານ. ພຽງແຕ່ເລື່ອກກະທູ້ໃດໜຶ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ຫຼື ສ້າງມັນດ້ວຍຕົວທ່ານເອງ.

Create a quiz - Fyrebox Themes
Create a quiz - Templates

ນຳໃຊ້ເທມເພລດ

ມີຫຼາຍກວ່າ 19 ບົດທົດສອບໃນ 17 ໝວດທີ່ພ້ອມໃຊ້ງານສຳລັບເວັບໄຊທ໌ ຫຼື Facebookຂອງທ່ານ.