ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການພັນທະມິດ Fyrebox

ແລະ ຮັບຄ່າຄອມມິດຊັ່ນ 30% ຕະຫຼອດຊີວິດຂອງສະມາຊິກຜູ້ບອກຕໍ່ຂອງທ່ານ

ໂຄງການພັນທະມິດຂອງ Fyrebox ໃຫ້ສະມາຊິກສົ່ງເສີມເຄື່ອງມືສ້າງແບບທົດສອບຂອງພວກເຮົາສຳລັບທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ. ນັກການຕະຫຼາດຫຼາຍກວ່າ 100,000 ຄົນໄດ້ນຳໃຊ້ Fyrebox ແລະ ໃນປະຈຸບັນມີໃຫ້ເລືອກໃຊ້ 39 ພາສາ (ພວກເຮົາຈະສະໜອງ 50 ພາສາໃນກາງປີ 2019). ແບບທົດສອບຂອງພວກເຮົາໄດ້ສ້າງຍອດຜູ້ເຂົ້າຫຼິ້ນຫຼາຍກວ່າ 500,000 ຄົນ ສຳລັບຜູ້ໃຊ້ຂອງພວກເຮົາ ແລະ ໄດ້ປັບປຸງການມີສ່ວນຮ່ວມໃນເວັບໄຊທ໌ຫຼາຍກວ່າ 100,000 ແຫ່ງ.

ພວກເຮົາໃຫ້ຄ່າຄອມມິດຊັ່ນ 30% ຂອງທຸກໆການຂາຍ ຕະຫຼອດຊີວິດຂອງການເປັນລູກຄ້າ, ໂດຍຜ່ານລິ້ງເຊື່ອມໂຍງພັນທະມິດຂອງທ່ານ (ມີຢູ່ໃນບັນຊີໜ້າເວັບໄຊທ໌ຂອງທ່ານ).

ຍ້ອນຫຍັງຈິ່ງແບ່ງປັນ Fyrebox ກັບຜູ້ຊົມຂອງທ່ານ?

Fyrebox ຊ່ວຍໃຫ້ການສ້າງແບບທົດສອບໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ ເພື່ອສ້າງຍອດຂາຍ, ການສຶກສາ ຫຼື ງ່າຍຕໍ່ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ຊົມທາງອອນໄລນ໌. ນີ້ແມ່ນບາງລັກສະນະທີ່ Fyrebox ມີໃຫ້:

  • ບໍ່ຈຳກັດຍອດຜູ້ເຂົ້າຫຼິ້ນໃນແຜນສະມາຊິກແບບຊຳລະເງິນ
  • ແບບທົດສອບທີ່ຕອບສະໜອງຕໍ່ໂທລະສັບມືຖື
  • ປລັກອິນ ສຳລັບທຸກລະບົບການຄຸ້ມຄອງເນື້ອໃນທີ່ສຳຄັນ
  • ເຊື່ອມໂຍງກັບ Zapier
  • ແບບທົດສອບສາມາດຫຼິ້ນໄດ້ແບບທະນາທາງ Messenger ແລະ Slack
  • ບັນຊີຍ່ອຍ
  • ຫຼາຍຜູ້ໃຊ້
  • ສະຖິຕິ

ຄ່າຄອມມິດຊັ່ນ

ໃນພະຈຸບັນ ພວກເຮົາໃຫ້ຄ່າຄອມມິດຊັ່ນ 30% ຕະຫຼອດຊີວິດຂອງການເປັນລູກຄ້າ, ຄ່າຄອມມິດຊັ່ນຍັງໄດ້ຈ່າຍໃຫ້ຄູ່ທີມງານເເພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. Fyrebox ໃຫ້ 6 ລະດັບແຜນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ສຳລັບທ່ານເພື່ອສົ່ງເສີມໃນທຸກໆງົບປະມານ.

ທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖິງຄ່າຄອມມິດຊັ່ນໃນເວລາຕົວຈິງໄດ້ ແລະຄ່າທຳນຽມຂອງທ່ານຈະໄດ້ຊຳລະເຂົ້າບັນຊີ paypal ໂດຍກົງໃນມື້ທີ 2 ຂອງເດືອນ (ໃຫ້ຄ່າທຳນຽມຂອງທ່ານຫຼາຍກວ່າ $25)

ວິທີການເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການພັນທະມິດຂອງ Fyrebox

Step #1:  ເປັນຜູ້ໃຊ້ Fyrebox ແລະ ລົງທະບຽນແຜນມາດຕະຖານ. ການເປັນສະມາຊິກແມ່ນບໍ່ຈຳເປັນ, ແຕ່ ພັນທະມິດຜູ້ທີ່ໃຊ້ Fyrebox ເລື້ອຍໆສຳຄັນກວ່າ. ຖ້າທ່ານເຊື່ອວ່າທ່ານຈະສຳເລັດໃນການສົ່ງເສີມ Fyrebox ໂດຍປາສະຈາກບັນຊີແບບຊຳລະເງິນ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພົວພັນ.

Step #2: ເຂົ້າໜ້າບັນຊີຂອງທ່ານ ແລະ ຄລິກຢູ່ແຖບ "ການອ້າງອີງ". ທ່ານຈະເຫັນລິ້ງການເຊື່ອງໂຍງ ເພື່ອແບ່ງປັນໃຫ້ຜູ້ຊົມຂອງທ່ານ.

Step #3:  ແບ່ງປັນລິ້ງການເຊື່ອມໂຍງພັນທະມິດຂອງທ່ານ