ການເຊື່ອມໂຍງ

ສົ່ງຍອດຜູ້ເຂົ້າໃຊ້ຫາແອ໊ບທີ່ທ່ານໄດ້ນຳໃຊ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ

ບົດທົດສອບຂອງທ່ານສາມາດສົ່ງຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ່ອີເມວຂອງຜູ້ຕອບຄຳຖາມຫາແອ໊ບໂດຍອັດຕະໂນມັດເຊັ່ນ Mailchimp ຫຼື Constant Contact. ສຳລັບແອ໊ບທີ່ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຮອງຮັບ, ທ່ານສາມາດໃຊ້ Zapier ເຊິ່ງເປັນເຄື່ອງມືການເຊື່ອມໂຍງທີ່ງ່າຍດາຍທີ່ສຸໃນອິນເຕີເນັດ.

Wordpress

Joomla