Fyrebox Quiz Maker - Background Decoration
A Quiz for lead generation - Kiểm tra tiếng Pháp
A Quiz for lead generation - Câu hỏi lựa chọn sản phẩm
A Quiz for lead generation - Câu đố cho cuộc thi
A Quiz for lead generation - Could I be depressed?

Tạo trắc nghiệm có thể đem lại lợi ích cho việc kinh doanh của bạn như thế nào

Fyrebox Quiz Maker for Education

Giáo dục

Tạo một bài trắc nghiệm hoặc trò chơi để dạy hoặc kiểm tra học sinh của bạn. Có thể dùng cho trẻ từ mầm non đến sinh viên đại học, làm cho giáo dục hấp dẫn và thú vị hơn. Thấu hiểu hơn kiến ​​thức của học sinh bằng các phân tích.

Fyrebox Quiz Maker for Business

Kinh doanh và Marketing

Tạo bài trắc nghiệm riêng của bạn là chiến lược thu hút khách hàng tiếp đến. Cho dù đối tượng của bạn là b2b hay b2c, một bài trắc nghiệm là ý tưởng tuyệt vời để nắm bắt thị hiếu trên trang web, trang đích hoặc trang truyền thông xã hội.

Fyrebox Quiz Maker for Market Research

Nghiên cứu thị trường

Tạo bài trắc nghiệm như là cách tương tác để đánh giá đối tượng của bạn về một chủ đề cụ thể. Cho dù bạn quan tâm đến thông tin phản hồi hay đến kiến ​​thức của họ thì bài trắc nghiệm sẽ giúp bạn tăng tỉ lệ trả lời cuộc khảo sát.

Tất cả mọi điều bạn cần biết khi tạo bài trắc nghiệm cho doanh nghiệp của mình

Tất cả bắt đầu bằng dữ liệu từ bài trắc nghiệm của bạn

Bài trắc nghiệm sẽ tự động ghi lại thông tin liên lạc của mỗi người chơi và câu trả lời của họ.

Fyrebox Quiz Maker - Data Collect
Fyrebox Quiz Maker - Data Export

Xuất

Xuất báo cáo cho mỗi đối tượng trong PDF hoặc xuất tất cả đối tượng trong một tập tin CSV.

Fyrebox Quiz Maker - Data Integrate

Tích hợp

Tự động gửi dữ liệu của các đối tượng đến 300+ ứng dụng bạn đã sử dụng.

Fyrebox Quiz Maker - Data Analyse

Phân tích

Truy cập thống kê chuyên sâu cho bài trắc nghiệm của bạn dưới dạng biểu đồ dễ hiểu, trong thời gian thực.

Fyrebox Quiz Maker - Data Assess

Đánh giá

Sử dụng các báo cáo, đánh giá kết quả người chơi và hiểu sâu hơn về kiến ​​thức của họ.

Fyrebox Quiz Maker - Data Generate

Tăng doanh số

Thu hút khách hàng để quy trình bán hàng của bạn tự động hoá và bắt đầu tạo ra doanh thu.

Fyrebox Quiz Maker - Data Understand

Thấu hiểu

Nhận kết quả nghiên cứu thị trường của bạn từ số liệu thống kê và bắt đầu hành động.

Chứng thực

Creating a quiz is super easy with Fyrebox.[...] The quiz maker contains a lot of other great features, which enable you to set a time limit, customize the look and feel of your quiz, and even use your own custom background image. When you want to create quizzes to build strong rapport with your blog readers, and give potential clients a taste of your expertise, you should consider using Fyrebox.

Neil Patel,
NeilPatel.com

Using Fyrebox, viewers to our online exhibit were able to explore important concepts and ideas in an engaging manner and, in fact, played the games several times to experiment with other answer combinations. This engagement creates viewers that are interested and connected with the content.

Bethany Aitchison, Curatorial Assistant,
Canadian Forces Museum of Aerospace Defence