ໜຶ່ງແບບທົດສອບຖາມ, ສອງຮູບແບບ

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານອາດຈະໃຊ້ Whatsapp, Messenger ຫຼື WeChat. ສະແດງແບບທົດສອບຂອງທ່ານໃນຮູບແບບທີ່ພວກເຂົາໃຊ້ໃນທຸກມື້.

 ແບບຄລາສສິກ

Fyrebox - Desktop Frame
How do you say good afternoon in French?
Bon Après Midi
Bonne Soirée
Fyrebox - Mobile Frame
How do you say good afternoon in French?
Bon Après Midi
Bonne Soirée

 ການສົນທະນາ

What is your level in French ?
Start
How do you say good afternoon in French?
1. Bon Après Midi
2. Bonne Soirée
12

ສະບາຍດີ ຜູ້ປະກອບການ!
ການສ້າງແບບທົດສອບສາມາດຊ່ວຍທຸລະກິດຂອງທ່ານໄດ້

Fyrebox Quiz Maker for Lead Generation

ເຮັດແບບທົດສອບຂອງທ່ານ ເພື່ອສ້າງວ່າທີ່ລູກຄ້າ. ແບບທົດສອບແບບໂຕ້ຕອບ ແມ່ນວິທີທີ່ດີສຳລັບສ້າງວ່າທີ່ລູກຄ້າໃນເວັບໄຊຂອງທ່ານ, ໜ້າ ເວັບໄຊ ຫຼື ສື່ສັງຄົມອອນໄຂອງທ່ານ.

ທ່ານສາມາດສົ່ງອອກຂໍ້ມູນການຕິດຕໍ່ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຫລາຍກ່ວາ 3000 ແອັບພລິເຄຊັ່ນ.

ທ່ານສາມາດໃຊ້ໜ້າສຸດທ້າຍຂອງແບບທົດສອບຂອງທ່ານເພື່ອຊຸກຍູ້ການດຳເນີນການ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ທ່ານສາມາດໂອນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄປຫາຫນ້າເຟສບຸກຂອງທ່ານ, ຫຼື ໜ້າເວັບໄຊຂອງທ່ານໄດ້.

ສະບາຍດີ ບັນດາຄູອາຈານ!

ຕື່ມການໂຕ້ຕອບເຂົ້າກັບການສອນຂອງທ່ານ

ສາມາດໃຊ້ແບບທົດສອບສອນຫຍັງກໍໄດ້ ໃຫ້ກັບນັກຮຽນຂອງທ່ານ. ຕັ້ງແຕ່ໂຮງຮຽນປະຖົມຈົນຮອດມະຫາວິທະຍາໄລ, ແບບທົດສອບເຮັດໃຫ້ການສຶກສາມີສ່ວນພົວພັນແລະມ່ວນຊື່ນຫຼາຍ. ທ່ານຍັງສາມາດທົດສອບຄວາມຮູ້ຂອງນັກຮຽນຂອງທ່ານ ແລະເບິ່ງຜົນໄດ້ຮັບຂອງພວກເຂົາໃນເວລາຈິງໄດ້ນຳ.

ແບບທົດສອບຂອງທ່ານຈະບັນທຶກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະຄຳຕອບຂອງພວກເຂົາ ໂດຍອັດຕະໂນມັດ.

ທ່ານສາມາດເລືອກທີ່ຈະຮັບບົດລາຍງານຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແຕ່ລະຄົນ ຫຼື ຈະສົ່ງອອກທັງໝົດໄປຫາ Excel

ໃນບົດລາຍງານ, ທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖິງ ຄຳຕອບຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວ, ເວລາທີ່ພວກເຂົາໃຊ້ ໃນການຕອບແບບທົດສອບຂອງທ່ານ ແລະຄະແນນຂອງພວກເຂົາ.

Fyrebox Quiz Maker for Education

ທຸກສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງຮູ້ກ່ຽວກັບການເຮັດແບບທົດສອບ

ການວິໄຈຕະຫຼາດ

ສະຖິຕິຂອງແບບທົດສອບຂອງທ່ານແມ່ນຈະສະແດງໃນເວລາຈິງ. ທ່ານສາມາດເບິ່ງລາຍລະອຽດແຕ່ລະຄຳຖາມ ແລະສົ່ງອອກໄປຫາ Excel ໄດ້.

ໃຊ້ແບບທົດສອບຂອງທ່ານເປັນການສຳຫຼວດແບບໂຕ້ຕອບ

ແບບທົດສອບຂອງທ່ານຈະບັນທຶກສະຖິຕິອັດຕະໂນມັດ. ທ່ານສາມາດເບິ່ງໄດ້ວ່າ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍປານໃດ ເລີ່ມຕົ້ນເຮັດແບບທົດສອບຂອງທ່ານແລ້ວ ຫຼືເຮັດເສັດແລ້ວ ຫຼື ເລືອກທີ່ຈະບໍ່ໃຫ້ເຮັດໃຫ້ແລ້ວເສັດ.

Fyrebox Quiz Maker for Education

ໜັງສືຮັບຮອງ

Creating a quiz is super easy with Fyrebox.[...] The quiz maker contains a lot of other great features, which enable you to set a time limit, customize the look and feel of your quiz, and even use your own custom background image. When you want to create quizzes to build strong rapport with your blog readers, and give potential clients a taste of your expertise, you should consider using Fyrebox.

Neil Patel,
NeilPatel.com

Using Fyrebox, viewers to our online exhibit were able to explore important concepts and ideas in an engaging manner and, in fact, played the games several times to experiment with other answer combinations. This engagement creates viewers that are interested and connected with the content.

Bethany Aitchison, Curatorial Assistant,
Canadian Forces Museum of Aerospace Defence