មួយសំណួរពីរទ្រង់ទ្រាយ

 បុរាណ

Fyrebox - Desktop Frame
តើថ្ងៃនេះអ្នកកំពុងស្វែងរកអ្វី?
អ្នកសំអាត
សំណើម
Fyrebox - Mobile Frame
តើថ្ងៃនេះអ្នកកំពុងស្វែងរកអ្វី?
អ្នកសំអាត
សំណើម

 ការសន្ទនា

ស្វែងរកផលិតផលល្អបំផុតសម្រាប់ស្បែករបស់អ្នក! យកសំណួររបស់យើង!
ចាប់ផ្តើម
តើថ្ងៃនេះអ្នកកំពុងស្វែងរកអ្វី?
1. អ្នកសំអាត
2. សំណើម
12

សួស្តីសហគ្រិន!
ការបង្កើតសំណួរអាចជួយដល់ជំនួញរបស់អ្នក

Fyrebox Quiz Maker for Lead Generation

បង្កើតសំណួរខ្លួនឯងដើម្បីបង្កើតឱ្យមានលំនាំ។ មិនថាការនាំនោះពីជំនួញទៅកាន់ជំនួញ ឬជំនួញទៅកាន់អតិថិជន ការបង្កើតសំណួរគឺជាវិធីសាស្ត្រដ៏ប្រសើរដើម្បីបង្កើតឱ្យមានការនាំចូលមកក្នុងវ៉ែបសាយរបស់អ្នក ទំព័រទទួលរបស់អ្នក ឬនៅលើបណ្តាញសង្គម។

អ្នកអាចបញ្ជូនទិន្នន័យដែលប្រមូលបានដោយសំណួររបស់អ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិសម្រាប់ជាង ៣០០កម្មវិធី។

ផ្ទាំងចុងក្រោយបង្អស់នៃសំណួររបស់អ្នកអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីលើកទឹកចិត្តឱ្យមានសកម្មភាព។ ឧទាហរណ៍ អ្នកអាចទាញយកចំនួនអ្នកចូលមើលទៅកាន់ទំព័រហ្វេសប៊ុក ឬទំព័រណាមួយនៅលើវ៉ែបសាយរបស់អ្នក។

ជំរាបសួរលោកគ្រូ!

ការបង្កើតសំណួរអាចបង្រៀនសិស្សរបស់អ្នកគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់។ ចាប់ពីបឋមសិក្សារហូតដល់មហាវិទ្យាល័យ សំណួរធ្វើឱ្យការអប់រំកាន់តែមានភាពប្រទាក់ក្រឡា និងភាពសប្បាយរីករាយ។ អ្នកក៏អាចសាកល្បងជាមួយនឹងចំណេះដឹងសិស្សរបស់អ្នក និងមើលលទ្ធផលរបស់ពួកគេបានភ្លាមៗ។

សំណួររបស់អ្នកត្រូវបានកត់ត្រាដោយស្វ័យប្រវត្តិរបស់អ្នកមើលសំណួរ និងចម្លើយរបស់គេ។

អ្នកអាចជ្រើសរើសទទួលរបាយការណ៍ពីអ្នកមើលម្នាក់ៗ ឬទាញយកទាំងអស់

នៅក្នុងរបាយការណ៍ អ្នកអាចចូលទៅកាន់ចម្លើយរបស់អ្នកមើល ពេលវេលាដែលគេបានចំណាយជាមួយសំណួររបស់អ្នក និងពិន្ទុរបស់គេ។

Fyrebox Quiz Maker for Education

អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកចង់ដឹងក្នុងការបង្កើតសំណួរ

ការស្រាវជ្រាវទីផ្សារ

ស្ថិតិនៃសំណួររបស់អ្នកអាចទទួលបានភ្លាមៗ វាបង្ហាញជាតារាងដើម្បីជួយអ្នកឱ្យធ្វើការស្វែងយល់ទិន្នន័យបានលឿន និងងាយស្រួល

ការប្រើប្រាស់សំណួររបស់អ្នកគឺជាវិធីសាស្ត្រទាក់ទងគ្នា

ស្ថិតិត្រូវបានកត់ត្រាទុកដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ ចំនួនអ្នកលេង (ជោគជ័យ និងមិនជោគជ័យ) អ្នកចំនួនសរុបនៃអ្នកលេងដែលអាចមើលឃើញភ្លាមៗ។ ស្ថិតិនៃសំណួរនីមួយៗក៏អាចទាញយកបានដែរ។

Fyrebox Quiz Maker for Education

ការបញ្ជាក់

Creating a quiz is super easy with Fyrebox.[...] The quiz maker contains a lot of other great features, which enable you to set a time limit, customize the look and feel of your quiz, and even use your own custom background image. When you want to create quizzes to build strong rapport with your blog readers, and give potential clients a taste of your expertise, you should consider using Fyrebox.

Neil Patel,
NeilPatel.com

Using Fyrebox, viewers to our online exhibit were able to explore important concepts and ideas in an engaging manner and, in fact, played the games several times to experiment with other answer combinations. This engagement creates viewers that are interested and connected with the content.

Bethany Aitchison, Curatorial Assistant,
Canadian Forces Museum of Aerospace Defence