तपाईको प्रश्नोत्तरी द्वारा संकलित डेटाको विश्लेषण गर्न सबै कुरा

वास्तविक समयमा तपाईंको क्विजको तथ्या .्कहरू प्राप्त गर्दै

तथ्या .्क स्वत: रेकर्ड गरियो। खेलाडीहरूको संख्या (सफल र असफल) र कुल संख्या खेलाडी वास्तविक समयमा उपलब्ध छन्। प्रत्येक प्रश्नका लागि तथ्या .्कहरू पनि उपलब्ध छन्।

 345

तपाईंको प्रश्नोत्तरी एक अन्तर्क्रियात्मक सर्वेक्षणको रूपमा प्रयोग गर्दै

तपाईंको क्विजको तथ्या .्क वास्तविक समयमा उपलब्ध छन् तिनीहरू पाई चार्टमा प्रदर्शित हुन्छ तपाईंलाई डाटा छिटो र सजीलो बुझ्न मद्दत गर्न