तपाइँको Wix वेबसाइटमा तपाइँको खेल स्थापना गर्नुहोस्

चरण १. fyrebox अनुप्रयोग स्थापना गर्नुहोस्

यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

चरण २. लग ईन गर्नुहोस्


चरण your. तपाईको प्रश्नोत्तरी छान्नुहोस्