तपाइँको Wix वेबसाइटमा तपाइँको खेल स्थापना गर्नुहोस्

चरण १. fyrebox अनुप्रयोग स्थापना गर्नुहोस्

यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
चरण १. fyrebox अनुप्रयोग स्थापना गर्नुहोस्

चरण २. लग ईन गर्नुहोस्

कृपया तपाईको खातामा लग ईन गर्नुहोस् वा क्विज सिर्जना गर्नका लागि साइन अप गर्नुहोस्

चरण २. लग ईन गर्नुहोस्

चरण your. तपाईको प्रश्नोत्तरी छान्नुहोस्


चरण your. तपाईको प्रश्नोत्तरी छान्नुहोस्

एकीकरणहरू

यदि तपाईंले हो चयन गर्नुभयो भने, तपाईंको प्रश्नोत्तरी द्वारा संकलित लीडहरू सीधा Wix सम्पर्कहरूमा पठाइनेछ

Fyrebox Wix