तपाइँको बिगकामर्स शपमा तपाइँको क्विज स्थापना गर्नुहोस्

चरण १. बायाँ फलकमा 'स्टोरफ्रन्ट' सामग्री पत्ता लगाउनुहोस् र क्लिक गर्नुहोस्

चरण २। तपाईको क्विज प्रदर्शन गर्न चाहानु भएको पृष्ठ छनौट गर्नुहोस्

चरण the. वेब पृष्ठ विवरण अनुभागमा, पाठ सम्पादकमा html बटन क्लिक गर्नुहोस्

चरण the। तपाईको प्रश्नोत्तरी प्रदर्शन गर्न चाहानुहुने पृष्ठ छनौट गर्नुहोस् र HTML बटनमा क्लिक गर्नुहोस्, र तपाईको प्रश्नको कोडको स्निपेट प्रतिलिपि गर्नुहोस्।

चरण Save. बचतहरू र बाहिर निस्कनुहोस् मा क्लिक गर्नुहोस् तपाईंको परिवर्तनहरू दर्ता गर्न

चरण sure। तपाईको पृष्ठ भ्रमण गर्नुहोस् तपाईको प्रश्नोत्तरी ठीक छ भनेर निश्चित गर्न