तपाईंको शिपिफाईल वेबसाइटमा तपाईंको क्विज स्थापना गर्नुहोस्

चरण १. तपाईको दुकानिफाइ स्टोरको प्रशासक अनुभागमा अनलाइन स्टोर पृष्ठ पत्ता लगाउनुहोस्

चरण २. अनलाइन स्टोर पृष्ठमा, तपाइँका सबै पृष्ठहरूको सूची फेला पार्नुहोस्

चरण the। तपाईको प्रश्नोत्तरी प्रदर्शन गर्न चाहानुहुने पृष्ठ छनौट गर्नुहोस् र HTML बटनमा क्लिक गर्नुहोस्, र कोडको स्निपेट प्रतिलिपि गर्नुहोस् या त इम्बेड कोड, इम्बेड लिंक वा इम्बेड पप अपबाट।

चरण the. पृष्ठ बचत गर्नुहोस् र तपाईंको पृष्ठ भ्रमण गर्नुहोस् तपाईको प्रश्नोत्तरी सही ढ laid्गले राखिएको छ भनेर निश्चित गर्न