તમારે તમારી ક્વિઝ સાથે લીડ્સ બનાવવાની જરૂર હોય તે બધું

ઇમેઇલ, નામ, ખેલાડીઓનું સરનામું અને તેમના જવાબો એકત્રિત કરો

તમારી ક્વિઝ તમને ખેલાડીઓના ઇમેઇલ, નામ, ફોન નંબર અને સરનામું પૂછવાની મંજૂરી આપે છે. તમે માહિતીના બે વધારાના ટુકડાઓ પણ પૂછી શકો છો

નામઇમેઇલપરિણામજવાબો
John Doe[email protected]Successful

...

Marie Dol[email protected]Unsuccessful

...

Fyrebox Quiz Maker - Data Integrate

તમે પહેલાથી ઉપયોગમાં લીધેલી એપ્લિકેશનોમાં લીડ્સ આપમેળે નિકાસ કરો

તમારી ક્વિઝ મેઇલચિમ્પ અથવા કોન્સ્ટન્ટ સંપર્ક જેવી એપ્લિકેશનોને ખેલાડીઓનું નામ અને ઇમેઇલ સરનામું મોકલી શકે છે. અમે જે એપ્લિકેશનોને સમર્થન આપતા નથી તેના માટે, તમે ઇન્ટરનેટનું સૌથી સરળ એકીકરણ સાધન, ઝેપિયરનો ઉપયોગ કરી શકો છો.

વધુ વાંચો

તમે પ્લેયર્સને કોઈપણ વેબ સરનામાં પર રીડાયરેક્ટ કરી શકો છો અને જ્યાં તમને જરૂર હોય ત્યાં ટ્રાફિક પેદા કરી શકો છો.

તમારી ક્વિઝની છેલ્લી સ્ક્રીનનો ઉપયોગ ક્રિયાને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે કરી શકાય છે. દાખલા તરીકે, તમે તમારા ફેસબુક પૃષ્ઠ પર અથવા તમારી વેબસાઇટના બીજા પૃષ્ઠ પર ટ્રાફિક ચલાવી શકો છો.

Create a quiz - Create Result Page

પરિણામ પૃષ્ઠ બનાવવા માટે બે મિનિટનો સમય લાગે છે.

તમે અમારા સંપાદક દ્વારા તમે બનાવેલા કસ્ટમ પૃષ્ઠ પર ખેલાડીઓને રીડાયરેક્ટ કરી શકો છો.