તમારી શifyફિફાઇ વેબસાઇટ પર તમારી ક્વિઝ ઇન્સ્ટોલ કરો

પગલું 1. તમારી દુકાન સ્ટોરના એડમિન વિભાગમાં storeનલાઇન સ્ટોર પૃષ્ઠ શોધો

પગલું 2. storeનલાઇન સ્ટોર પૃષ્ઠ પર, તમારા બધા પૃષ્ઠોની સૂચિ શોધો

પગલું 3. જ્યાં તમે તમારી ક્વિઝ પ્રદર્શિત થવા માંગતા હો તે પૃષ્ઠ પસંદ કરો અને એચટીએમએલ બટન પર ક્લિક કરો, અને એમ્બેડ કોડ, એમ્બેડ લિંક અથવા એમ્બેડ પોપ અપમાંથી કોડ સ્નિપેટની નકલ કરો.

પગલું the. તમારી ક્વિઝ યોગ્ય રીતે ગોઠવવામાં આવી છે તેની ખાતરી કરવા માટે પૃષ્ઠને સાચવો અને તમારા પૃષ્ઠની મુલાકાત લો