એકીકરણ

તમે પહેલાથી ઉપયોગમાં લીધેલી એપ્લિકેશનોમાં લીડ્સ આપમેળે નિકાસ કરો

તમારી ક્વિઝ મેઇલચિમ્પ અથવા કોન્સ્ટન્ટ સંપર્ક જેવી એપ્લિકેશનોને ખેલાડીઓનું નામ અને ઇમેઇલ સરનામું મોકલી શકે છે. અમે જે એપ્લિકેશનોને સમર્થન આપતા નથી તેના માટે, તમે ઇન્ટરનેટનું સૌથી સરળ એકીકરણ સાધન, ઝેપિયરનો ઉપયોગ કરી શકો છો.