Lahat ng Kailangan mong Ibahagi sa Pagsusulit mo

Kung Gagamit ka ng isa sa aming Kasosyo, maaari mong i-install ang Pagsusulit mo sa website mo sa loob lang ng ilang Pindot.

Kung gagamit ka ng WordPress, Shopify, Wix, Joomla, BigCommerce, Weebly, Impress Pages, o Prestashop, maaari mong i-install ang pagsusulit mo sa ilang minuto lang.

Create a quiz - Share on Wix
Create a quiz - Share on Shopify

< div class="fyrebox" > < / div >

Para sa lahat ng ibang Website, Ipasok lang ang Ilang Linya ng Code sa website mo.

Ipasok ang code saanman sa website mo, at maipapakita na agad ang pagsusulit mo.