Lahat ng Kailangan mo Upang Pataasin ang Benta gamit ang Pagsusulit mo

Kolektahin ang mga Impormasyong Pangkaugnay ng mga Kalahok at kanilang mga Sagot.

Kayang itala ng pagsusulit mo ang email, pangalan, numero ng telepono at address ng mga kalahok. Maaari ka pang magtanong ng dalawang uri ng impornasyon.

PangalanEmailResultaMga Sagot
John Doe[email protected]Successful

...

Marie Dol[email protected]Unsuccessful

...

Fyrebox Quiz Maker - Data Integrate

I-export ang Impormasyong Pangkaugnay ng mga Kalahok nang Madali.

Makakapagpadala ang pagsusulit mo ng mga impormasyong pangkaugnay sa mga kalahok sa mga application na gaya ng Mailchimp, Hubspot o Constant Contact. Maaari rin ang Zapier.

Magbasa Pa

Mare-redirect mo ang mga Kalahok sa anumang Website.

Maaari mong gamitin ang huling page ng pagsusulit mo upang manghikayat ng aksyon. Halimbawa, maaari mong i-redirect ang mga kalahok mo sa Facebook page mo, o isang page ng website mo.

Create a quiz - Create Result Page

Lumikha ng isang Result Page sa loob ng Ilang Minuto.

Makakapagpakita ka ng isang result page sa mga kalahok. Gamitin ang editor namin upang makalikha ng result page mo at ilagay ang anumang impormasyon, larawan, o video