Mga Integrasyon

I-export ang Impormasyong Pangkaugnay ng mga Kalahok nang Madali.

Makakapagpadala ang pagsusulit mo ng mga impormasyong pangkaugnay sa mga kalahok sa mga application na gaya ng Mailchimp, Hubspot o Constant Contact. Maaari rin ang Zapier.