Lahat ng kailangan mo upang suriin ang nakolektang data ng iyong pagsusulit

Pagkuha ng mga istatistika ng iyong pagsusulit sa totoong oras

Ang mga istatistika ay awtomatikong naitala. Ang bilang ng mga manlalaro (matagumpay at hindi matagumpay) at ang kabuuang bilang ng mga manlalaro ay magagamit sa totoong oras. Ang mga istatistika para sa bawat tanong ay maari ding magamit.

 345

Gamitin ang iyong pagsusulit bilang isang interactive na survey

Ang mga istatistika ng iyong pagsusulit ay magagamit sa totoong oras. Ipinapakita ang mga ito sa mga pie chart upang matulungan kang maunawaan ang mga data ng mabilis at madali