هر آنچه که برای اشتراک گذاری کوئیز خود نیاز دارید.

نصب کوئیز بر روی وبسایتتان بسیار ساده خواهد بود اگر یکی از پارتنرهای ما را انتخاب کنید.

اگر از وردپرس، Shopify، Wix یا جوملا استفاده می کنید، می توانید در ظرف چند دقیقه کوئیز خود را بر روی وبساییتان نصب کنید.

Create a quiz - Share on Wix
Create a quiz - Share on Shopify

< div class="fyrebox" > < / div >

برای سایر وبسایت ها، تنها کافی است چند قطعه کد را کپی و الصاق کنید.

کد ارائه شده از سوی ما را برای وبسایت خود قرار داده و کوئیز خود را در لحظه مشاهده کنید.