بازی خود را در وب سایت Wix نصب کنید

مرحله 1. برنامه fyrebox را نصب کنید

اینجا را کلیک کنید
مرحله 1. برنامه fyrebox را نصب کنید

مرحله 2. وارد شوید

لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و یا جهت استفاده از کوئیزها ثبت نام کنید

مرحله 2. وارد شوید

مرحله 3. مسابقه خود را انتخاب کنید


مرحله 3. مسابقه خود را انتخاب کنید

یکپارچگی (ادغام)

اگر بله را انتخاب کنید، لیدهای جمع آوری شده توسط کوئیزتان به صورت مستقیم به Wix Contact ارسال خواهد شد.

Fyrebox Wix