بازی خود را در وب سایت Wix نصب کنید

مرحله 1. برنامه fyrebox را نصب کنید

اینجا را کلیک کنید

مرحله 2. وارد شوید


مرحله 3. مسابقه خود را انتخاب کنید