သင်၏ဂိမ်းကိုသင်၏ Wix ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ထည့်ပါ

အဆင့် ၁။ HTML iFrame Embed App ကိုသင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာထည့်ပါ


အခမဲ့အပိုင်း "HTML iFrame Embed" အက်ပ်ကိုရှာပါ။ ထို့နောက်သင်၏ site ထဲသို့ထည့်ပါအဆင့် ၂။ သင်၏ပဟေquိများကိုဖော်ပြရန် app ကိုပြင်ဆင်ပါ

ဝက်ဘ်ဆိုက်လိပ်စာနေရာအောက်ရှိ link ကိုရိုက်ထည့်ပါ
အရွယ်အစားနှင့်အနေအထားကိုချိန်ညှိပါ