သင်၏ဉာဏ်စမ်းပဟေizိများကိုသင်၏ BigCommerce ဆိုင်တွင်ထည့်သွင်းပါ

အဆင့် ၁။ ဘယ်ဘက်အကွက်ရှိ 'Storefront' အကြောင်းအရာကိုရှာပြီးနှိပ်ပါ

အဆင့် ၁။ ဘယ်ဘက်အကွက်ရှိ 'Storefront' အကြောင်းအရာကိုရှာပြီးနှိပ်ပါ

အဆင့် ၂။ သင်၏ဉာဏ်စမ်းပဟေdisplayိကိုဖော်ပြလိုသောစာမျက်နှာကိုရွေးပါ

အဆင့် ၂။ သင်၏ဉာဏ်စမ်းပဟေdisplayိကိုဖော်ပြလိုသောစာမျက်နှာကိုရွေးပါ

အဆင့် ၃။ ၀ ဘ်စာမျက်နှာအသေးစိတ်များကဏ္Inတွင်စာသားအယ်ဒီတာပေါ်ရှိ html ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ

အဆင့် ၃။ ၀ ဘ်စာမျက်နှာအသေးစိတ်များကဏ္Inတွင်စာသားအယ်ဒီတာပေါ်ရှိ html ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ

အဆင့် ၄။ သင်၏ဉာဏ်စမ်းပဟေquိများပြလိုသည့်စာမျက်နှာကိုရွေး။ HTML ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ၊ သင်၏ဉာဏ်စမ်းပဟေofိစာအုပ္စာ၏အတိုအထွာကိုကူးယူပါ။

အဆင့် ၄။ သင်၏ဉာဏ်စမ်းပဟေquိများပြလိုသည့်စာမျက်နှာကိုရွေး။ HTML ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ၊ သင်၏ဉာဏ်စမ်းပဟေofိစာအုပ္စာ၏အတိုအထွာကိုကူးယူပါ။

ပြင်ဆင်ချက်တွေကိုမှတ်ပုံတင်ဖို့အဆင့် ၅။ Save and Exit ကိုနှိပ်ပါ

ပြင်ဆင်ချက်တွေကိုမှတ်ပုံတင်ဖို့အဆင့် ၅။ Save and Exit ကိုနှိပ်ပါ

အဆင့် ၆။ သင်၏ဉာဏ်စမ်းပဟေproperlyိများကိုစနစ်တကျသေချာစွာသေချာစေရန်သင့်စာမျက်နှာသို့သွားပါ