သင်၏ဉာဏ်စမ်းပဟေquိများကိုသင်၏ Shopify ကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်တွင်တပ်ဆင်ပါ

အဆင့် ၁။ အွန်လိုင်းဆိုင်စာမျက်နှာကိုသင်၏ shopify စတိုး၏ admin အပိုင်းတွင်ရှာပါ

အဆင့် ၁။ အွန်လိုင်းဆိုင်စာမျက်နှာကိုသင်၏ shopify စတိုး၏ admin အပိုင်းတွင်ရှာပါ

အဆင့် ၂။ အွန်လိုင်းစတိုးစာမျက်နှာပေါ်တွင်သင်၏စာမျက်နှာအားလုံး၏စာရင်းကိုရှာပါ

အဆင့် ၂။ အွန်လိုင်းစတိုးစာမျက်နှာပေါ်တွင်သင်၏စာမျက်နှာအားလုံး၏စာရင်းကိုရှာပါ

အဆင့် ၃။ သင်၏ဉာဏ်စမ်းပဟေquိများပြလိုသည့်စာမျက်နှာကို ရွေးချယ်၍ HTML ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ၊ embed code၊ embed link သို့မဟုတ် embed pop up တစ်ခုခုမှကုဒ်များ၏အတိုအထွာကိုကူးယူပါ။

အဆင့် ၃။ သင်၏ဉာဏ်စမ်းပဟေquိများပြလိုသည့်စာမျက်နှာကို ရွေးချယ်၍ HTML ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ၊ embed code၊ embed link သို့မဟုတ် embed pop up တစ်ခုခုမှကုဒ်များ၏အတိုအထွာကိုကူးယူပါ။

အဆင့် ၄။ ဉာဏ်စမ်းပဟေproperlyိတွေကိုစနစ်တကျသေချာအောင်လုပ်ဖို့စာမျက်နှာကိုသိမ်းပါ