സംയോജനങ്ങൾ

നിങ്ങൾ ഇതിനകം ഉപയോഗിച്ച അപ്ലിക്കേഷനുകളിലേക്ക് ലീഡുകൾ യാന്ത്രികമായി എക്‌സ്‌പോർട്ടുചെയ്യുക

നിങ്ങളുടെ ക്വിസിന് കളിക്കാരുടെ പേരും ഇമെയിൽ വിലാസവും Mailchimp അല്ലെങ്കിൽ നിരന്തരമായ കോൺടാക്റ്റ് പോലുള്ള അപ്ലിക്കേഷനുകളിലേക്ക് അയയ്ക്കാൻ കഴിയും. ഞങ്ങൾ പിന്തുണയ്‌ക്കാത്ത അപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കായി, നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റർനെറ്റിലെ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള സംയോജന ഉപകരണമായ സാപിയർ ഉപയോഗിക്കാം.

Wordpress

Joomla