ഒരു ക്വിസ്, രണ്ട് ഫോർമാറ്റുകൾ

 ക്ലാസിക്

Fyrebox - Desktop Frame
How do you say good afternoon in French?
Bon Après Midi
Bonne Soirée
Fyrebox - Mobile Frame
How do you say good afternoon in French?
Bon Après Midi
Bonne Soirée

 സംഭാഷണം

What is your level in French ?
Start
How do you say good afternoon in French?
1. Bon Après Midi
2. Bonne Soirée
12

ഹലോ സംരംഭകരേ!
ഒരു ക്വിസ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനെ സഹായിക്കും

Fyrebox Quiz Maker for Lead Generation

ലീഡുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ക്വിസ് ഉണ്ടാക്കുക. നിങ്ങളുടെ ലീഡുകൾ ബിസിനസ്സിലേക്കോ ബിസിനസ്സിലേക്കോ ഉപഭോക്താവിലേക്കോ ആകട്ടെ, നിങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിലോ ലാൻഡിംഗ് പേജിലോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലോ ലീഡുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച മാർഗമാണ് ക്വിസ്.

നിങ്ങളുടെ ക്വിസ് ശേഖരിച്ച ഡാറ്റ 300 ലധികം അപ്ലിക്കേഷനുകളിലേക്ക് സ്വപ്രേരിതമായി അയയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

ഒരു പ്രവർത്തനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ക്വിസിന്റെ അവസാന സ്ക്രീൻ ഉപയോഗിക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലേക്കോ നിങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ മറ്റൊരു പേജിലേക്കോ ട്രാഫിക് ഓടിക്കാൻ കഴിയും.

ഹലോ ടീച്ചേഴ്സ്!

ഒരു ക്വിസിന് നിങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥികളെ എന്തും പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. പ്രൈമറി സ്കൂൾ മുതൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വരെ, ക്വിസുകൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കൂടുതൽ ആകർഷകവും രസകരവുമാക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അറിവ് പരിശോധിക്കാനും അവരുടെ ഫലങ്ങൾ തത്സമയം ആക്സസ് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

നിങ്ങളുടെ ക്വിസ് നിങ്ങളുടെ ക്വിസിന്റെ കളിക്കാരെയും അവരുടെ ഉത്തരങ്ങളെയും സ്വപ്രേരിതമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

ഓരോ കളിക്കാരനുമായി ഒരു റിപ്പോർട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നതിനോ അവയെല്ലാം കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നതിനോ നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം

റിപ്പോർട്ടുകളിൽ, കളിക്കാരുടെ ഉത്തരങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ ക്വിസിനായി അവർ ചെലവഴിച്ച സമയം, അവരുടെ സ്കോർ എന്നിവയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് ഉണ്ട്.

Fyrebox Quiz Maker for Education

ഒരു ക്വിസ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതെല്ലാം

വിപണി ഗവേഷണം

നിങ്ങളുടെ ക്വിസിന്റെ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ തത്സമയം ലഭ്യമാണ്, ഡാറ്റ വേഗത്തിലും എളുപ്പത്തിലും മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് അവ പൈ ചാർട്ടുകളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കും

നിങ്ങളുടെ ക്വിസ് ഒരു സംവേദനാത്മക സർവേയായി ഉപയോഗിക്കുന്നു

സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ യാന്ത്രികമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. കളിക്കാരുടെ എണ്ണവും (വിജയകരവും വിജയിച്ചില്ല) ആകെ എണ്ണം കളിക്കാരും തത്സമയം ലഭ്യമാണ്. ഓരോ ചോദ്യത്തിനും സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളും ലഭ്യമാണ്.

Fyrebox Quiz Maker for Education

അംഗീകാരപത്രങ്ങൾ

Creating a quiz is super easy with Fyrebox.[...] The quiz maker contains a lot of other great features, which enable you to set a time limit, customize the look and feel of your quiz, and even use your own custom background image. When you want to create quizzes to build strong rapport with your blog readers, and give potential clients a taste of your expertise, you should consider using Fyrebox.

Neil Patel,
NeilPatel.com

Using Fyrebox, viewers to our online exhibit were able to explore important concepts and ideas in an engaging manner and, in fact, played the games several times to experiment with other answer combinations. This engagement creates viewers that are interested and connected with the content.

Bethany Aitchison, Curatorial Assistant,
Canadian Forces Museum of Aerospace Defence