Todo o que necesitas para analizar os datos recollidos polo teu test

Obtendo as estatísticas do seu cuestionario en tempo real

As estatísticas rexístranse automaticamente. O número de xogadores (exitosos e sen éxito) e o número total de xogadores dispoñibles en tempo real. As estatísticas para cada pregunta tamén están dispoñibles.

2531 Respostas

Empregando o teu cuestionario como enquisa interactiva

As estatísticas da túa proba están dispoñibles en tempo real. Amósanse en gráficos gráficos para axudarche a comprender os datos de forma rápida e sinxela