Wszystko czego potrzebujesz, aby pozyskiwać leady swoim quizem

Zbieraj emaile, imiona i adresy graczy oraz ich odpowiedzi.

Twój quiz pozwala na poproszenie gracza o jego email, imię, numer telefonu oraz adres. Możesz poprosić o dwie dodatkowe informacje.

ImięEmailRezultatOdpowiedzi
John Doe[email protected]Successful

...

Marie Dol[email protected]Unsuccessful

...

Fyrebox Quiz Maker - Data Integrate

Eksportuj leady automatycznie do aplikacji, której już używasz

Twój quiz może wysłać imię oraz adres email graczy do takich aplikacji jak Mailchimp czy Constant Contact. W przypadku aplikacji, których nie wspieramy, możesz użyć Zapiera, najprostszego narzędzia do integracji w Internecie.

Możesz przekierować graczy do dowolnego adresu WWW i generować ruch tam, gdzie go potrzebujesz.

Ostatnia strona Twego quizu może być wykorzystana do zachęcenia do działania. Dla przykładu, możesz kierować ruch na swoją stronę na Facebooku lub do jakiejkolwiek innej strony.

Create a quiz - Create Result Page

Stworzenie strony z wynikami zajmuje dwie minuty.

Możesz przekierować graczy do niestandardowej strony stworzonej w naszym edytorze.