Txhua yam koj xav tau txhawm rau txheeb xyuas cov ntaub ntawv sau los ntawm koj qhov lus nug

Txais cov lej ntawm koj qhov kev xeem nyob hauv lub sijhawm

Txheeb cais yog sau cia. Tus naj npawb ntawm cov players (ua tiav thiab ua tsis tiav) thiab tag nrho cov naj npawb players muaj nyob rau lub sijhawm. Cov ntawv teev lus rau txhua nqe lus nug kuj muaj.

2531 Cov Neeg Koom Tes

Siv koj qhov kev nug ua qhov kev nug sib tham

Cov ntaub ntawv txheeb ntawm koj qhov kev thov muaj nyob rau ntawm lub sijhawm tiag Lawv tau qhia hauv cov kab kos rau hauv qab kom pab koj nkag siab cov ntaub ntawv sai thiab yooj yim