Nruab koj qhov kev nug rau ntawm koj lub vev xaib Shopify

Kauj Ruam 1. Pom qhov online khw muag khoom nplooj hauv tshooj admin ntawm koj lub khw muag khoom

Kauj Ruam 1. Pom qhov online khw muag khoom nplooj hauv tshooj admin ntawm koj lub khw muag khoom

Kauj Ruam 2. Ntawm khw muag khoom nplooj ntawv online, nrhiav cov npe ntawm tag nrho koj cov nplooj ntawv

Kauj Ruam 2. Ntawm khw muag khoom nplooj ntawv online, nrhiav cov npe ntawm tag nrho koj cov nplooj ntawv

Kauj Ruam 3. Xaiv nplooj ntawv uas koj xav kom koj qhov kev ntsuam xyuas tshwm thiab nyem rau ntawm lub pob HTML, thiab luam kab ntawv qhov code kab lus los ntawm los ntawm embed code, embed link lossis qhov embed pop tuaj.

Kauj Ruam 3. Xaiv nplooj ntawv uas koj xav kom koj qhov kev ntsuam xyuas tshwm thiab nyem rau ntawm lub pob HTML, thiab luam kab ntawv qhov code kab lus los ntawm los ntawm embed code, embed link lossis qhov embed pop tuaj.

Kauj Ruam 4. Txuag nplooj ntawv thiab mus ntsib koj nplooj ntawv kom paub tseeb tias koj qhov kev xeem ntawv raug teeb tsa zoo