Όλα όσα χρειάζεστε για να αναλύσετε τα δεδομένα που συλλέγονται από το κουίζ σας

Αποκτήστε τα στατιστικά στοιχεία για κουίζ σας για και να καταλάβετε πώς παίχτηκε.

Τα στατιστικά στοιχεία καταγράφονται αυτόματα. Ο αριθμός των ολοκληρώσεων (επιτυχείς και ανεπιτυχείς), και ο συνολικός αριθμός των παικτών διατίθενται σε πραγματικό χρόνο.

 345

Μετατρέψρτε το κουίζ σας σε ένα ισχυρό εργαλείο έρευνας.

Τα στατιστικά στοιχεία όλων των απαντήσεων είναι διαθέσιμα σε πραγματικό χρόνο και εμφανίζονται σε διαγράμματα πίτας για να σας βοηθήσουν να ερμηνεύσετε γρήγορα τα δεδομένα.