Prikupite kontakt podatke učesnika i njihove odgovore.

Vaš kviz može zabilježiti e-poštu, ime, broj telefona i adresu učesnika. Možete zatražiti i druge dvije informacije.

ImeEmailleads_outcomeleads_answers
John Doe[email protected]Successful

...

Marie Dol[email protected]Unsuccessful

...

Fyrebox Quiz Maker - Data Integrate

Jednostavno izvezite kontakt podatke učesnika.

Vaš kviz može poslati kontakt podatke učesnika u aplikacije kao što su Mailchimp, Hubspot ili Constant Contact. Možete koristiti i Zapier.

Čitaj više

Učesnike možete preusmjeriti na bilo koju web stranicu.

Možete koristiti posljednju stranicu kviza da biste potaknuli akciju. Na primjer, učesnike možete preusmjeriti na vašu Facebook stranicu ili stranicu vaše web stranice.

Create a quiz - Create Result Page

Stvorite stranicu rezultata u nekoliko minuta.

Učesnicima možete prikazati stranicu rezultata. Koristite naš uređivač za kreiranje stranice rezultata i umetanje bilo kakvih informacija, slika ili videozapisa