Инсталирайте вашата игра на вашия Wix уебсайт

Стъпка 1. Добавете HTML iFrame Embed Приложение към вашия уебсайт


Намерете "HTML iFrame Embed" в безплатния раздел. След това го добавете към вашия сайтСтъпка 2. Настройте приложението да показва вашия куизСТъпка 2. Настройте приложението да показва вашия куиз

Въведете линка отдолу вътре в полето Адрес на Уебсайта
Нагласете размера и позицията