Yonke into oyifunayo kufuneka uyihlalutye idatha eqokelelwa yikhwizi

Ukufumana iinkcukacha-manani zento yakho ngexesha elifanelekileyo

Amanani arekhodwa ngokuzenzekelayo. Inani labadlali (abaphumeleleyo kwaye abangaphumelelanga) kunye nenani elipheleleyo labadlali elikhoyo ngexesha elifanelekileyo. Izibalo zombuzo ngamnye ziyafumaneka.

2531 Abathathi-nxaxheba

Sebenzisa umbuzo wakho njengophando olwenziwayo

Izibalo ze-quiz yakho ziyafumaneka ngexesha lokwenene Zibonakaliswa kwiitshathi zepayi ukukunceda uqonde idatha ngokukhawuleza nangokulula